Vilda djur

Att fotografera vilda djur är inte alltid så lätt. Dels så är djuren skygga och dels så behöver man ofta locka dem till en plats med mat eller annat, vilket inte heller är så lätt om man inte äger mark själv. De flesta djur är aktiva i gryning och skymning, vilket dessutom ställer ganska höga krav på kameratrustningen. Men trots det så är det värt ansträngningen, för när bilden väl sitter där så är det en glädje som inte går att byta mot mycket annat. Och då spelar det nästan ingen roll om det är en rödräv, en grävling eller en björn på bilden.

Om man vill finns möjligheten att besöka ett ställe som arrangerar fotografering av djur. Det går till så att man har ett antal fasta gömslen som man får hyra en plats i, och att man åtlar så att det finns god chans att se djuren. Det finns sådana i Sverige för bland annat björn och kungsörn, och i Finland finns det ett antal ställen för björn, varg, järv och i viss mån lo. Fördelen finländarna har är att man har en bred skyddszon vid gränsen mot Ryssland med beträdelseförbud, vilket ger djuren en korridor som är 1-3 km bred på den finska sidan och minst lika bred på den ryska sidan där de kan frodas och leva i fred utan att störas av skogsbruk, jägare, bärplockare eller andra människor.

IMG_4724
Björn, fotograferad i gömsle i Finland
IMG_5042
Järv, fotograferad i gömsle i Finland

IMG_4740 IMG_5014 IMG_5051 IMG_9708 IMG_9865

 

IMG_9565
Gömsle för två personer, på Wild Brown Bear i Vartius, Finland

Utrustning

Här kommer det att finnas information om utrustning som är lämplig för att fotografera djur.